av 番号种子搜索网站

av 番号种子搜索网站

服根据桂枝汤法者,是于固阳敛液中,和营卫解风邪也。以酒为使,最为神效。

烧灰存性为末,酒服,治疔疮毒。麦门冬人参白术茯苓甘草黄芩桔梗半夏五味子上咀。

服桂枝、麻黄汤发汗,遂漏不止,而不烦渴,是亡阳于外,急当救阳,故用桂枝加附子汤。阳气,客气之别名也,以本外邪,故曰客气。

凡六十日有奇主位少商金。又曰∶微喘表未解,则是表邪因误下上逆,与虚证不同。

 左心脉微洪曰平。煮食,令人下元有益,中不脱气,不炎火,添精内容:\r白鱼\pc112.bmp\r,味辛,性寒。

一则脉微弱,心下痞硬,是脉不足而证有余也;一则脉促而喘,反汗自出,是脉有余而证不足也。治瘀血结滞腹疼,破血行血,跌打损伤瘀血,坠胎,下血块等症。

Leave a Reply